Πράξη Τέχνης ΊμεροςΟργάνωση Παραγωγή Τέχνης ... με σκοπό την ουσιαστική επικοινωνία μέσω της τέχνης


Η ανάγκη δημιουργίας της Πράξη Τέχνης Ίμερος συνδέεται κυρίως με τη δημιουργία γεφυρών επικοινωνίας ανάμεσα στις τέχνες και την τοπική και όχι μόνο κοινωνία της Κρήτης. Με τις καλλιτεχνικές της δράσεις στοχεύει στη συνένωση στοιχείων του τοπικού αλλά και του ευρύτερου καλλιτεχνικού σύμπαντος, που εμφανίζονται διάσπαρτα και αποκομμένα. Η άρρηκτη δε σχέση της με την εκπαίδευση και τη διδασκαλία της υποκριτικής τέχνης, μέσω της σύστασης της Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης Νότος, στοχεύει στην εκπαίδευση του περιβάλλοντος της τοπικής κοινωνίας στον τομέα αυτόν και στην αξιοποίηση του τοπικού και του ευρύτερου καλλιτεχνικού δυναμικού.